u

Berättelser

BERÄTTELSER

I arbetet med utställningen ”Hela världen brinner” har människor bidragit med sina berättelser och erfarenheter. Om vi delar med oss till varandra så ökar vi kunskapen och förståelsen för de människoöden som döljer sig bakom nyhetsrubrikerna. Våldets och förtryckets förutsättning är att vi avhumaniserar andra – de är ”inte som vi”, de är som djur, de är parasiter. Men om vi lyssnar till andra människors berättelser blir det omöjligt att inte se att ”de andra” är människor precis som vi.