Jaan Peetre

Triina_2

Hej !

Med anledning av utställningen “Hela världen brinner” sänder jag ett foto av den farkost varmed jag i september 1944  ankom till Sverige.
Fartyget en gammal fiskebåt medförde 530 flyktingar, 80 estlandssvenskar och 450 ester.  Mindre än 48 timmar efter vår avfärd hade den röda armén intagit Tallinn. Min mor, bror och jag kom med i egenskap av att vara estlandssvenskar. Vi hamnade så småningom i Lund där vår mors morfar, Ola Olsson föddes 1835. Vi var nog Lunds första båtflyktingar. Jag har starka minnen av avfärden och har nertecknat dem för mina barn och barnbarn. 

Med vänlig hälsning

Jaan Peetre

Project Details:

Berättelser

Category