Utställningen

UTSTÄLLNINGEN

I ”Hela världen brinner” förflyttas besökarna tillbaka till krigsåren 1939-1945, men utställningen blickar också inåt och framåt. Går historien igen? Måste den göra det? Vad kan vi göra för att förhindra att det sker?

Mot fonden av Astrid Lindgrens dagböcker ställer utställningen frågor om vår tid – en tid när fascism och rasism åter vinner mark i Europa, en tid då allt fler röster börjar varna för nya konfrontationer och till och med ett nytt världskrig.

Krigsrummet

Krigsdagboken

Mittenrummet

Astrid skriver

Mittenrummet_2

Hela världen brinner

Raddaktionen

Räddaktionen

SYFTE

Genom vår historia kan vi förstå vår samtid. Astrid Lindgrens förtvivlan över krig och våld på 40-talet speglar den förtvivlan vi känner idag. Vi vill låta de olika epokerna tala med varandra och på så sätt fördjupa förståelsen av det som händer omkring oss dagligen.