Möten

MÖTEN – FILMER

I utställningen möter man människors berättelser. Människor, i olika åldrar och från olika hörn av världen, som idag lever i Sverige men som flytt hit undan krig, våld och förtryck. Här kan du lyssna till några!